Mostovi

Mostovi se izrađuju ako nedostaje jedan ili više zuba. Materijali od kojih ih je moguće napraviti jednaki su materijalima od kojih se rade i krunice, redom:

  • metal-keramika
  • zlato-keramika
  • bezmetalna keramika