Kirurgija

Kirurg obavlja sve vrste kompliciranih kirurških zahvata poput vađenja korijena, vađenja umnjaka i postavljanja implantata.